Impressum

OPEN-TV DOOEL Kumanovë
Rr.11 Noemvri Nr.2/1 Kumanovë
Kontakti: 071 978 885
Email:contact@open-tv.mk
Themelues:
Reshat Ibraimi
Redaktor Përgjegjës:
Reshat Ibraimi

Redaksia:
Arijan Sulimani
Shengjil Ibraimi
Foto:
Ilhan Osmani