Impressum

OPEN-TV DOOEL Kumanovë
Rr.11 Noemvri Nr.2/1 Kumanovë

Kontakti: 071 978 885
Email:[email protected]

Themelues:
Reshat Ibraimi
Redaktor Përgjegjës:
Reshat Ibraimi

Redaksia:
Arijan Sulimani
Shengjil Ibraimi

Bashkëpunëtor:
Ph.D. Dashnim Hebibi, Zürich

Fotograf:
Ilhan Osmani